Tuesday, April 28, 2009

2. ülesanne

Poogen: tüüpsõna 8 (õpik)
Poogna, poognasse, poognat

Õudne: tüüpsõna 11 (raudne)
Õudse, õudset, õudsesse

Korsten: tüüpsõna 8 (õpik)
korstna, korstnat, korstnasse

Aldis: tüüpsõna 34 (rukis)
alti, aldist, aldisse

Needma: tüüpsõna 63 (murdma)
nean, needa, needsin

Vaaritama: tüüpsõna 52 (kirjutama)
vaaritada, vaaritan, vaaritasin

Teadma: tüüpsõna 63 (murdma)
tean, teadma, teadsin

Teotama: tüüpsõna 51 (muutuma)
teotama, teotan, teotasin

Millist sõna sobib kasutada vaid argikeeles? Koosta selle sõnaga lause.

Varitseb

Maarja varitseb akna taga.